fisin 18

English Version:
Dingle International Film Festival Film Opportunity

An open invitation for submissions of a short film proposal in the Irish language

The project targets and encourages filmmaking in Irish.

The competition has a cash prize of €5,000 to the overall winner. The winner will also receive €2,000 worth of film equipment hire from Vast Valley Ltd. Vast Valley Ltd. provide equipment and support for feature films, TV drama and commercials. They supply cameras, lenses, accessories and grip equipment and are located in Dublin, 2 and Belfast.

First Stage

This year we are inviting you to submit an idea for a short film in Irish.

We will select up to 10 of the best ideas for a script development weekend in Dingle in November 2017.

All we need from you at this stage by email is:

  • A paragraph about your short film idea in Irish – max 500 words
  • Your contact details: Phone, address and email please
  • Agreement if selected, that you would be available to participate in the development of your script one weekend in November 2017.
  • Fee of €20 paid via our website http://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/

Deadline for submitting ideas – Oct 12th 2017
Irish Version:
Deis ag Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin

Cuireadh oscailte iarratais a chur isteach ar thogra gearrscannánaíochta as Gaeilge

Dírionn an togra ar thacaíocht do scannánaíocht trí Ghaeilge.

Tá duais airgid €5,000 do bhuaiteoir an chomórtais. Chomh maith leis sin, gheobhaidh an buaiteoir luach €2,000 d’fhearas físe ar cíos ó Vast Valley Ltd.

Má mhothaíonn tú go bhfuil gá agat le cabhair chun do thogra a chur i láthair, is ceadmhach duit ar do chostas féin, duine a thabhairt leat mar chabhróir.

Próiseas leictreonach ar fad atá i gceist leis an iarratas. Ní glacfar le haon ábhar tríd an bpost.

An Chéad Chéim

Táimid ag lorg iarratas do Físín 2018.

I mbliana, táimid ag tabhairt cuireadh d’iarrthóirí smaoineamh a ghinfeadh scannán gairid Gaeilge a chur faoinár mbráid.

Roghnófar suas le 10 gcinn de na smaointe is fearr chun freastal ar dheireadh seachtaine forbartha sa Daingean i mí na Samhna 2017.

Ag an bpointe seo, sé atá uainn, ar ríomhphost uait ná:

Alt gairid a léiríonn do smaoineamh ar ghearrscannán Gaeilge – uasmhéid 500 focal

Do shonraí teagmhála: Seoladh, teileafón agus ríomhphost

Aontú, má roghnaítear do smaoineamh, go mbeidh tú ar fáil chun páirt a ghlacadh i bhforbairt do scripte ar feadh deireadh seachtaine amháin i mí na Samhna 2017.

Táille iontrála €20, iníoctha tríd an suíomh idirlín http://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/

Spriocdháta chun smaointe a bheith againn: 12 Deireadh Fómhair 2017.


Comments are closed.


Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This