fisin 18

 


“Although an international event, the Dingle Festival remains strongly rooted in Irish soil and has been a vital and energising force in the creation of new films in our own vernacular. The introduction in 2011 of the Físín prize, the first Irish language script competition, has encouraged many filmmakers to develop their films in our beautiful national language, ensuring that it remains a living source of inspiration for this and future generations, and fostering its ongoing relevance in an artistic environment that continuously evolves and innovates.”

Michael D. Higgins, Uachtarán na hÉireann, President of Ireland

Submissions are now closed for 2017 entries.

Deis ag Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin

Cuireadh oscailte iarratais a chur isteach ar thogra gearrscannánaíochta as Gaeilge

Dírionn an togra ar thacaíocht do scannánaíocht trí Ghaeilge.

Tá duais airgid €5,000 do bhuaiteoir an chomórtais. Chomh maith leis sin, gheobhaidh an buaiteoir luach €2,000 d’fhearas físe ar cíos ó Vast Valley Ltd.

Má mhothaíonn tú go bhfuil gá agat le cabhair chun do thogra a chur i láthair, is ceadmhach duit ar do chostas féin, duine a thabhairt leat mar chabhróir.

Próiseas leictreonach ar fad atá i gceist leis an iarratas. Ní glacfar le haon ábhar tríd an bpost.

An Chéad Chéim

Táimid ag lorg iarratas do Físín 2018.

I mbliana, táimid ag tabhairt cuireadh d’iarrthóirí smaoineamh a ghinfeadh scannán gairid Gaeilge a chur faoinár mbráid.

Roghnófar suas le 10 gcinn de na smaointe is fearr chun freastal ar dheireadh seachtaine forbartha sa Daingean i mí na Samhna 2017.

Ag an bpointe seo, sé atá uainn, ar ríomhphost uait ná:

Alt gairid a léiríonn do smaoineamh ar ghearrscannán Gaeilge – uasmhéid 500 focal

Do shonraí teagmhála: Seoladh, teileafón agus ríomhphost

Aontú, má roghnaítear do smaoineamh, go mbeidh tú ar fáil chun páirt a ghlacadh i bhforbairt do scripte ar feadh deireadh seachtaine amháin i mí na Samhna 2017.

Táille iontrála €20, iníoctha tríd an suíomh idirlín http://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/

Spriocdháta chun smaointe a bheith againn: 12 Deireadh Fómhair 2017.

Má roghnaítear do smaoineamh, teastóidh:

 • Script
 • Cóiriú
 • Achoimre an togra
 • Buiséad

Tar éis an deireadh seachtaine, beidh ar chumas na rannpháirtithe am a chaitheamh ag forbairt a dtogra, aisfhreagairt na deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm, agus an togra a sheoladh ar ais chugainn in am don spriocdháta, Eanair 8, 2018.

Cáilitheacht

Tá an comórtas dírithe ar dhaoine a nascann spéis faoi leith i scannánaíocht le fonn saothar a tháirgeadh as Gaeilge. Ba mhaith linn iarratais ó gach canúint a theacht chugainn. Tá an próiseas iarratais oscailte do chách, ó scoláirí Idirbhliana go scannánóirí proifisiúnta. Caithfear gach togra a chur I láthair an phainéil trí mheán na Gaeilge.

Spriocdháta 1: 12 Deireadh Fómhair 2017

Seol do smaoineamh chugainn faoi 12 Deireadh Fómhair 2017.

Roghnófar suas le 10 smaoineamh agus gheobhaidh na h-údair cuireadh chuig deireadh seachtaine forbartha scripte sa Daingean i mí na Samhna.

Féach mionseoraí thíos.

Smaoineamh forbartha curtha faoinár mbráid: 8 Eanair 2018.

Roghnú buaiteoirí, suas le cúigear roghnaithe, 5 Feabhra 2018.

Dátaí Féile: 22 – 25 Márta 2018

Cuirfear an deichniúr a roghnófar don deireadh seachtaine forbartha ar an eolas faoi thosach na Samhna, agus caithfidh siad a bheith ar fáil chun freastal ar an deireadh seachtaine forbartha i rith na Samhna.

Cuirfear suas le cúigear buaiteoirí ar an eolas faoin 5 Feabhra 2018. Má roghnaítear tú, caithfidh tú a bheith ar fáil chun freastal ar an bhféile agus do thogra a chur i láthair an phainéil measúnaithe. Déanfar é seo le linn na féile ag am le socrú. Fógrófar an buaiteoir ag ócáid clabhsúir na féile.

Má tá aon cheist, seol ríomhphost chugainn ag fisin@dinglefilmfestival.com

nó glaoigh ar 087 2999616

Gach eolas ar ár suíomh idirlín faoin Luan 21 Meán Fómhair. http://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/

 

The Winning Físín films 2011 – 2017 

 

English Version:

Dingle International Film Festival Film Opportunity

An open invitation for submissions of a short film proposal in the Irish language

The project targets and encourages filmmaking in Irish.

The competition has a cash prize of €5,000 to the overall winner. The winner will also receive €2,000 worth of film equipment hire from Vast Valley Ltd. Vast Valley Ltd. provide equipment and support for feature films, TV drama and commercials. They supply cameras, lenses, accessories and grip equipment and are located in Dublin, 2 and Belfast.

First Stage

This year we are inviting you to submit an idea for a short film in Irish.

We will select up to 10 of the best ideas for a script development weekend in Dingle in November 2017.

All we need from you at this stage by email is:

 • A paragraph about your short film idea in Irish – max 500 words
 • Your contact details: Phone, address and email please
 • Agreement if selected, that you would be available to participate in the development of your script one weekend in November 2017.
 • Fee of €20 paid via our website http://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/

Deadline for submitting ideas – Oct 12th 2017

If you are selected we will need:

The 10 entries selected for development will need to bring the following to the development weekend in Dingle during November ’17.

 • Script
 • Treatment
 • Synopsis of project
 • Budget

After the weekend, the entrants are given time to work on their short film script to apply the feedback from the sessions and send it back to us. The deadline for re-submission is Jan 8th 2018.

Final Stage

Up to 5 finalist will be selected and invited to the 12th Dingle International Film Festival. Each of the selected finalists will pitch their project to the panel during the festival weekend. Each of the finalists are expected to attend all of the pitches.

Each of the selected filmmakers will also receive a free festival pass allowing them access to the entire festival. All finalists will receive a commemorative leather bound note book by Conor Holden. If you feel you need someone to help pitch your project at the festival, you can if you wish, self fund someone to be there with you to do so.

The entire submission process will be electronic. We will not accept any posted material.

Eligibility

The competition is aimed at people who combine a special interest in film with a desire to use the Irish language. We are keen to see proposals from all dialects. Application process is open to all, ranging from students to professional filmmakers. Your pitch must be made to the panel in the Irish language.

Deadline for entries:

First Stage: 12th October

Development weekend, up to 10 selected: November 2017, TBC 

Resubmit your script: 8th January 2018

Final Selected, up to 5 scripts, notified by: February 5th 2018 

Festival Dates: March 22 – 25 2018

The selected 10 short film ideas will be notified by October 27th and must be available to attend the script development weekend in Dingle in November.

The 5 finalists will be notified by 5th February, 2018. If you are selected you have to make yourself available to attend the festival to make your pitch to the panel. This will take place during the festival at a time to be announced later. The winning pitch will be announced at the closing ceremony of the festival.

For further questions please email fisin@dinglefilmfestival.com or call 087 2999616

Full details available on our website www.dinglefilmfestival.com

 

 

Físín book


Pin It on Pinterest

Share This