Físín 2018 is Opening Soon

FÍSÍN: deis shainiúil do scannánóirí, do scríbhneoirí agus d’ealaíontóirí Éireannacha chun smaoineamh scripte Gaeilge a chur faoinár mbráid. Gheobhaidh an buaiteoir duais airgid €5,000 agus ina theannta san, luach €2,000 d’fhearas taifeadta ar cíos chun a scannán a thabhairt chun críche. Bíonn bliain ag buaiteoir FÍSÍN chun dul ó script go scannán, agus faigheann an scannán sin a chéad thaispeáint ag Féile na céad bhliana eile.

Tá ag éirí go h-iontach le scannáin FÍSÍN  lasmuigh d’Fhéile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin, taispeánadh ag mórán féilte eile iad agus bhuadar mórán duaiseanna.

Taispeánadh scannáin buaiteoirí FÍSÍN ag na féilte seo mar shamplaí: The Belfast Film Festival, The Galway Film Fleadh, The Dare Media Underground Film Festival, The Dublin International Short Film Festival, The Offline Film Festival, Kerry Film Festival, The Boston Irish Film Festival, Fastnet Short Film Festival, Spleodar Arts Festival, Nenagh, Ballymun Axis, Five Lamps Arts Festival, Dublin City Council’s Culture Night, Club Gaeilge, Lexicon Dún Laoghaire, Earagail Arts Festival, Dobhar, Cork Puppetry Festival, Borradh Buan Ballymun Axis, Glór na nGael Oireachtas, Draíocht, Fingal Film Festival Touring Roadshow.

Chuaigh cuid díobh siúd a bhí ar ghearrliosta FÍSÍN ar aghaidh chun a gcéad scannán a léiriú, agus aontaíonn siad gur thacaíocht mhór FÍSÍN  dóibh. Léiríodh dhá ghearrscannán Gaeilge ó ghearrliosta FÍSÍN 2015 ag Féile Scannán an Daingin 2016: RINCE  le Medb Johnson, a fuair cabhair ó Bhord Scannán na nÉireann, agus CAS TIMPEALL le Glen Gannon.  Is é Antoin Beag Ó Colla, fear eile ar ghearrliosta FÍSÍN, a scríobh RÚBAÍ, go raibh rath mór air. Roghnaíodh é d’Fhéile Tribeca, bhí sé ar an ngearrscannán Éireannach ab fhearr ag Foyle Film Festival, ag Fastnet agus ag na IFTAs. Craoladh ar TG4 é. Bhí UISCE BEATHA le Elaine Kennedy ar ghearrliosta FÍSÍN 2016. Rinne Elaine an scannán ar a costas féin, agus bhuaigh sé duais An Scannán is Fearr ag an Richard Harris International Film Festival.

English Version:

Físín is a unique opportunity in Ireland for filmmakers, writers and artists to submit a script idea in the Irish language. The winner receives €5,000 PLUS €2,000 in equipment hire to make their film. The Físín winner is given one year to move from script to film, returning to the following festival for a premiere of their work.
Físín films have been doing very well outside of Dingle IFF, they have screened at many other festivals and received many awards.

Físín winners have gone on to be exhibited at many film and arts festivals, these include; The Belfast Film Festival, The Galway Film Fleadh, The Dare Media Underground Film Festival, The Dublin International Short Film Festival, The Offline Film Festival, Kerry Film Festival, The Boston Irish Film Festival, Fastnet Short Film Festival, Spleodar Arts Festival, Nenagh, Ballymun Axis, Five Lamps Arts Festival, Dublin City Council’s Culture Night, Club ghaeilge, Lexicon Dún laoghaire, Earagail Arts Festival, Dobhar, Cork Puppetry Festival, Borradh Buan Ballymun Axis, Glór na nGael Oireachtas, Draíocht, Fingal Film Festival Touring Roadshow.

Físín runners up have also gone on to produce their first film and have credited the Físín process to their success. Two Irish language short films screened at Dingle IFF in 2015 were Físín shortlists; RINCE by Medb Johnson, (the film was funded by The IFB) and CAS TIMPEALL by Glenn Gannon. RÚBAÍ was written by Físín finalist Antoin Beag Ó Colla and went on to great success being selected to Tribeca Film Festival, Best Irish Short at Foyle Film Festival, Fastnet, IFTAs and was screened on TG4. Elaine Kennedy’s film Uisce Beatha was a finalist at the 2016 Físín pitches and went on to win the Best Film at The Richard Harris International Film Festival.

 

The Winning Físín films 2011 – 2017 
1. Cathal Ó Cuaig, AN CLUICHE, 2011
2. Paul Webster, STUMAMA, 2012
3. Denis Buckley, TÁIMSE IM CHODLADH, 2013
4. Niamh Lawlor, BÉIRÍN BEAG BUÍ, 2014
5. Mairead Kiernan, Eadrainn Féin, 2015
6. Antoin Beag Ó Colla, An Mhallacht, 2016
7. Barry O’Donoghue, currently in production, 2017

NEXT STAGE

Following The Development weekend, held on Nov 26/27, the entrants are given time to work on their short film script to apply the feedback from the sessions and send it back to us. The deadline for re­submission is Jan 9th 2017.

Final Stage
Up to 5 finalist will be selected and invited to the 11th Dingle International Film Festival. Each of the selected finalists will pitch their project to the panel during the festival weekend. Each of the finalists are expected to attend all of the pitches.
Each of the selected filmmakers will also receive a free festival pass allowing them access to the entire festival. All finalists will receive a commemorative leather bound note book by Conor Holden. If you feel you need someone to help pitch your project at the festival, you can if you wish, self fund someone to be there with you to do so.
The entire submission process will be electronic. We will not accept any posted material.

Eligibility
The competition is aimed at people who combine a special interest in film with a desire to use the Irish language. We are keen to see proposals from all dialects. Application process is open to all, ranging from students to professional filmmakers. Your pitch must be made to the panel in the Irish language.

Deadline for entries:
First Stage: Your idea by 10th October
Second Stage: If chosen for development Weekend, send in your detailed proposal by 18th November 2016.
Third Stage: Development weekend, up to 10 selected: 26th & 27th November 2016
Forth Stage: Resubmit your script: 9th January 2017
Final Selected, up to 5 scripts, notified by: 6th February 2017
Festival Dates: March 23 – 26 2017

The selected 10 short film ideas will be notified in early November and must be available to attend the script development weekend in Dingle in November.
The 5 finalists will be notified by 6th February, 2017. If you are selected you have to make yourself available to attend the festival to make your pitch to the panel. This will take place during the festival at a time to be announced later. The winning pitch will be announced at the closing ceremony of the festival.

Tar éis an deireadh seachtaine, beidh ar chumas na rannpháirtithe am a chaitheamh ag forbairt a dtogra, aisfhreagairt na deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm, agus an togra a sheoladh ar ais chugainn in am don spriocdháta, Eanair 9, 2017.

An Chéim Dheireannach
Roghnófar suas le 5 duais­iarrthóir agus tabharfar cuireadh dóibh go dtí an 11ú Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin. Gheobhaidh gach éinne don chúigear deis a dtogra a chur i láthair an phainéil mheasúnaithe i gcaitheamh na Féile. Beifear ag súil go mbeidh na hiarrhóirí go léir i láthair don seisiún iomlán pitseála.
Gheobhaidh gach aon duine sa duaisbhabhta pas chuig imeachtaí uile na Féile. Gheobhaidh siad chomh maith leabhar nóta de chlúdach leathair de chuid Conor Holden. Má mhothaíonn tú gur gá dhuit duine éigin chun cabhrú le do chur i láthair a dhéanamh go héifeachtach, is féidir leat, ar do chostas féin, duine a bhreith leat chun an chabhair sin a thabhairt.
Próiseas leictreonach go h­iomlán is ea an próiseas iontrála. Ní glacfar le h­aon ábhar tríd an bpost. Cáilitheacht
Tá an comórtas dírithe ar dhaoine a nascann spéis faoi leith i scannánaíocht le fonn saothar a tháirgeadh as Gaeilge. Ba mhaith linn iarratais ó gach canúint a theacht chugainn. Tá an próiseas iarratais oscailte do chách, ó scoláirí Idirbhliana go scannánóirí proifisiúnta. Caithfear gach togra a chur I láthair an phainéil trí mheán na Gaeilge.

Spriocdhátaí iontrála:
An Chéad Chéim: Do smaoineamh faoi 10 Deireadh Fómhair

An Dara Céim: Má roghnaítear don deireadh seachtaine forbartha thú, d’iarratas ina iomláine faoi 18 Samhain 2016.
An Tríú Céim: Deireadh seachtaine forbartha, suas le deichniúr roghnaithe, 26, 27 Samhain 2016.
An Ceathrú Céim: Do script leasaithe a chur isteach faoi 9 Eanair 2017

Duais­iarrthóirí roghnaithe, suas le 5 script, eolas le scaipeadh: 6 Feabhra 2017 Dátaí na Féile: Márta 23 – 26 2017

Físín book


Pin It on Pinterest

Share This